Dlaczego ból jest potrzebny w życiu?

Ciało ludzkie to bardzo skomplikowana konstrukcja. Mimo, że badania prowadzone są od starożytności nadal potrafi zadziwiać. Niby każdy jest stworzony tak samo – głowa, ręce, serce, organy. A jednak każdy posiada wyjątkowe przymioty, których nie posiada inna jednostka ludzka. Co z tym związane każdy spośród nas jest unikatem. Wiąże się to niemniej też z występowaniem specyficznych wad. Takich jak na przykład analgezja.

Analgezja to schorzenie wrodzone, którego oznaką jest nieodczuwanie czynników bólowych. Powodem tejże choroby jest mutacja określonego genu, która wywołuje wadliwe działanie neuroprzekaźników. W prostych słowach – sygnał o bólu nie wędruje z miejsca powstania do głowy.

Ekstra? Nie bardzo.

Nie ma zdaje się osoby, której nie przewinęło się przez głowę bodaj raz, że egzystowanie bez boleści stałoby się o wiele łatwiejsze. Przypuszczalnie i łatwiejsze, ale tym samym krótsze. Ból, mimo iż niemiły, jest znaczący dla Twojego zdrowia. To bodźce bólowe jako pierwsze oznajmiają, że coś dzieje się w naszym ciele. Z tej przyczyny jesteśmy w stanie szybko zareagować i ustrzec się od szkodliwych efektów. Analgezja, jako dolegliwość wrodzona, upośledza przezorność, ponieważ osoba chora w życiu nie czuła bólu, połączonego z określonym urazem. U takich osób jedyną oznaką, że coś się wydarzyło są guzy, krwawienie bądź oparzenia. Zdarza się, że diagnoza urazu lub powstającej choroby jest już za późna. Wobec tego osoby posiadające analgezję muszą nadzwyczaj uważać i okresowo monitorować swoje zdrowie.

Jak widać na tym przykładzie, ciało człowieka jest pełne niespodzianek, a każde spośród uczuć, które doświadczamy posiada swą istotę. Nie powinno się zatem uskarżać, a w miejsce tego zacząć dokładniej poznawać swój organizm. To niewątpliwie interesująca i wartościowa przygoda.

zaburzenia odczuwania bólu, ból, zdrowie

  • Odsłon: 179

Podobne artykuły

Badania profilaktyczne w przedszkolach

Badania potrzebne w pracy leadera wycieczek

Aktywność ruchowa dobra dla serca